Leo en Judith zijn al vijfentwintig jaar heel gelukkig samen als bij Leo de ziekte Alzheimer wordt geconstateerd. Judith probeert het hoofd boven water te houden met de zorg voor haar man, maar moet uiteindelijk besluiten hem te laten opnemen in een verzorgingstehuis voor demente mensen.

Een heel aangrijpende roman die Clairy Polak prachtig vertelt. Het is het verhaal van haarzelf en haar man, die inmiddels is overleden.

Geschreven door Kitty
Boek bestellen
Boeken in de media