De beste manier om de schrijfstijl van Robert Seethaler te omschrijven is “fotograferen met woorden”. Hij observeert niet alleen zijn omgeving en omschrijft die zo, dat wanneer je de ogen sluit, je het landschap voor je ziet, het zijn ook de gedachten van zijn personae. Die worden op dezelfde manier bekeken en dat zorgt voor fraai vormgegeven gedachten. Wat dacht u van deze: “.….Alles zat vol leven. Zelfs de dood was alleen maar een idee van de levenden, zolang je je hem kon voorstellen, was hij er nog niet……” (pag. 108).

In “Het Laatste Deel”  beschrijft Seethaler de reis van Europa naar New York die de componist Gustav Mahler maakte aan boord van het schip Amerika. Hij is stervende en kijkt terug op zijn leven, zijn muziek, zijn vrouw en zijn kinderen. Als je het boek uit hebt, ben je in een enigszins zwaarmoedige bui beland en zet je de achtste symfonie van Mahler op. En je ontkomt er niet aan nog geruime tijd net zo tegen het leven en je omgeving aan te kijken als Mahler moet hebben gedaan.
Mooi hoor.

Geschreven door Bart
Boek bestellen