Wat als je maar met 700 woorden van een lijst mag spreken?

En dan krijgen Woordsmid Benjamin en zijn leerlinge Letta de opdracht om van “Lijst” 200 woorden te schrappen. Men mag slechts “Lijst” spreken en als je je daar niet aan houd wordt je gestraft en soms zelfs verbannen! Kinderen leren op school alléén “Lijst”. Ze krijgen hiervoor een doos met kaartjes waar een woord met zijn betekenis op staat. Voedsel en water worden driemaal daags uitgedeeld. En dan zijn er nog de “ketters” en de mensen uit Dumpdorp. Hoe gaat dit aflopen??

’n Héél spannend boek voor kinderen die niet gauw bang worden. (Bovenbouw)

Geschreven door Kitty
Boek bestellen
Boeken in de media