Deze roman beschrijft een huwelijk dat ruim 70 jaar duurt. Het begint met de geboorte van de hoofdpersonen in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Naast de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden, zoals de Tweede Wereldoorlog, klassenstrijd en het opkomende feminisme, focust de roman zich vooral op de manier waarop het huwelijk tussen de hoofdpersonen verandert van inhoud en kleur. Bij het lezen ontkom je er niet aan om daarbij je eigen huwelijk er als maatlat naast te leggen. Dat werkt soms confronterend, maar dat kan natuurlijk per lezer verschillen 😉

Het boek wordt geleverd met een dubbel omslag, waar je als koper van het boek uit mag kiezen. Het ene omslag is een schilderij van Ron Hicks, getiteld “Love on the road”. Als je niet beter wist zou je denken dat het hoort bij een boek dat stamt uit de jaren 30/40 van de vorige eeuw en geeft het gevoel van een Bouquetreeks-omslag. Het ander is een foto van twee non-descripte personen die van bovenaf op een houten bankje zijn gefotografeerd. Ik vind ze geen van beiden recht doen aan dit prachtige boek.

Geschreven door Bart
Boek bestellen