Ga naar
de webshop

betalingsmogelijkheden
Go

De boeken Toptien van verkaaik

Go

Volg ons
op
Facebook

Go

Boeken
in de
media...

Go

Nieuw verschenen

 

Graag uw aandacht voor een aantal uitgaven van Goudse bodem:Het leven in  Gouda
 
Was Gouda in de eerste helft van de negentiende eeuw vergelijkbaar met een stil watertje, nadat de stadsmuren waren afgebroken en rond het midden van de eeuw uiteindelijk ook de stadspoorten verdwenen, sloeg de stad haar vleugels uit. Industrieën ontstonden, al liet zich hier ook de monocultuur zien die de stedelijke economie lange tijd had gekenmerkt. De pijpennijverheid was weliswaar niet meer zo prominent aanwezig als honderd jaar eerder, maar zij wist zich te handhaven. Daarna kwam het accent te liggen op het sieraardewerk, het Goudse plateel.
 
Gouda was in de lange negentiende eeuw, de periode 1860-1914, een stad met een geheel eigen dynamiek. Nooit eerder waren er zoveel initiatieven en maakte de stad zoveel veranderingen door. Dit uitte zich ook in de bevolkingsaanwas. Telde de stad rond 1860 nog 14.000 inwoners, in 1914 was het aantal inwoners gegroeid tot ongeveer 25.000. Een eeuw later bleef de teller lange tijd steken rond de 70.000 zielen, maar in de toekomst wacht als gevolg van ontwikkelingen in politiek Den Haag wellicht een samengaan met een of meer andere gemeenten, waardoor de grens van 100.000 zal worden overschreden. Daarbij drukte de technische vooruitgang steeds duidelijker een stempel op het dagelijkse leven. Een voorbeeld daarvan was de opkomst van de stoomtram, maar ook van de auto. Er kwam gasverlichting en een waterleidingnet. Daarnaast kreeg de stad aansluiting op het spoorwegen net, tegenwoordig bevindt het zich in het midden van wat in de loop van de twintigste eeuw de Randstad is gaan heten. Desondanks slaagde de stad er maar gedeeltelijk in zich van haar provinciale imago te ontworstelen.

Onder de titel Het leven in Gouda  verschijnen in 2015 en 2016 26 themanummers ( á € 4,95 per stuk) waarin het leven in Gouda in de afgelopen 160 jaar wordt belicht. De titels van de themanummers en de volgorde van verschijnen is onder voorbehoud. De volgende thema’s zullen in deze serie verschijnen: 

 • Gouda vanaf het midden van de 19de eeuw
 • Wonen en groei
 • Middenstand
 • Geloof
 • Sociaal leven
 • Onderwijs
 • Boerenleven
 • Oorlogsjaren
 • Goudse pijpennijverheid
 • Monumenten
 • Geld en het notariaat
 • Industrie
 • Industrie 2
 • Markten
 • Kunst en Cultuur
 • Transport
 • Eten en drinken
 • Sport
 • Nieuwkomers
 • Gouds aardewerk
 • Beroemde Gouwenaars
 • Politiek en bestuur
 • Dialect
 • Zorg en welzijn
 • Opvoeringkunsten
 • Feesten

 


 

Titel: Wat doet u?

Uitgever: Koos Boonstra

Verschenen: 13 november 2014

Prijs: 12.90

De verhalen in "Wat doet u?" gaan opnieuw over gedrag, de opvattingen, de uitspraken van de mensen om hem heen, een levenslange fascinatie.

Zijn schrijfstijl is geestig en onderhoudend, zijn woorden doeltreffend, zijn beschrijvingen beeldend, herkenbaar en soms prikkelend.

De titels van de vijf hoofdstukken luiden:

Wat Doet u?

Wie bent u?

Waar woont u?

Waarheen gaat u?

En tenslotte: Wat vindt u?

Een handvol vragen. Als u benieuwd bent naar de antwoorden, ze staan in dit boekje. De omslagfoto werd geschoten door Pim Mul en de vormgeving was opnieuw in handen van Dick Hoogendoorn. Ook bekende Gouwenaars.

Overigens, zijn eerste bundel "Koos & Ko" is (weer) leverbaar. En nu tegen een verlaagde prijs van € 9.90.

Helaas niet leverbaar via de webshop, maar wel op voorraad in de winkel. U woont te ver weg? Geef dan uw NAW gegevens via deze link en het boekje wordt u, vergezeld van de rekening, per post toegezonden.

 


Titel: Joods Gouda

Prijs: € 9,95
Auteur: Stefan Rutten

Onlangs is het eerste exemplaar van de geheel vernieuwde lesbrief Joods Gouda overhandigd aan de burgemeester van Gouda, dr. Milo Schoenmaker. De lesbrief wordt al vele jaren gebruikt als ondersteuning bij de lessen die door de Stichting Gouds Metaheerhuis worden verzorgd op de basisscholen. 
Het nieuwe boekje geeft nog beter inzicht in de geschiedenis van de Joodse inwoners van Gouda. Het bevat naast veel Goudse foto's en diverse layars ook algemene weetjes over het Jodendom. 
Volgens stichtingsvoorzitter Donald Pagrach, die zelf jaarlijks vele Goudse basisscholen bezoekt, is de nieuwe uitgave nauwelijks vergelijkbaar met de bestaande lesbrief: "Het is een zeer eigentijds boekje geworden inclusief digitale extra's. We verwachten dat door de toevoeging van layars scholieren thuis met hun ouders de achterliggende filmpjes bekijken en napraten over de les." 
Pagrach is blij dat de vernieuwde uitgave juist voor de mei-periode gereed is gekomen: "Alle basisscholieren voor wie een les wordt verzorgd, krijgen straks een boekje mee. Bovendien is het boekje te koop bij boekhandel Verkaaik." 
De uitgave is financieel mogelijk gemaakt door vele giften. De Stichting Gouds Metaheerhuis voldoet met de uitgave van het boekje aan één van haar doelen. Naast het beheer van het Metaheerhuis, gelegen in de tuin van het voormalig Centraal Tehuis voor Israëlieten in Nederland aan de Oosthaven 31, heeft de stichting educatie tot doel, waarbij het verleden present wordt gesteld met het oog op de toekomst.

 

Helaas is het boekje niet beschikbaar via onze webshop. Maar wanneer u ons uw NAW gegevens toestuurt, krijgt u het boekje per post, vergezeld van een rekening, toegestuurd.


 

Titel: Koos & Ko
Prijs: van € 12,90 nu voor € 9.90
Auteur Koos Boonstra

Soms val je als boekhandelaar gewoon met je neus in de boter: Enige tijd geleden stapte Koos Boonstra binnen bij Boekhandel Verkaaik, met in zijn handen een boekje dat een keuze bevat uit honderden columns die hij de afgelopen jaren heeft geschreven. Op de voorkant een schitterend portret van de auteur, geschilderd door Carla Rodenberg. U weet wel, die Goudse kunstenares, vooral bekend als maker van het officiële staatsieportret van koningin Beatrix.  

In tegenstelling tot veel in eigen beheer uitgegeven boeken, had dit boekje een fraaie vormgeving, verzorgd door Dick Hoogendoorn. Ook al een BG-er (Bekende Gouwenaar) 

Met zijn “flux de bouche” en zijn zwierige presentatie overdonderde hij mij met de mededeling dat een afname van ten minste 50 boekjes toch wel “een must” was. Dat uiteraard als beginvoorraad, want het stond voor hem vast dat veel Gouwenaars zich naar Verkaaik zouden spoeden om kennis te nemen van de inhoud van dit boek. Hij voorzag dat een spoedige aanvulling van de voorraad evident zou zijn. Mij met een gevoel achterlatend alsof ik net een flinke wervelwind had doorstaan zette ik me aan het lezen van het boek. En verdraaid als het niet waar is. De columns zijn geschreven in dezelfde wervelwindstijl als zijn persoonlijke presentatie. Regelmatig schoot ik bij het lezen in de lach. Prachtige taalvondsten, bizarre omwegen en herkenbare situaties wisselden elkaar in hoog tempo af. De man had gewoon gelijk. Toen ik het boek uit had, heb ik direct meer voorraad besteld. Dit boek is gewoon een Goudse bestseller. Echt de moeite waard.

DOOR DE GROTE VRAAG LIGT DE TWEEDE DRUK INMIDDELS IN DE WINKEL!

Helaas niet leverbaar via de webshop, maar wel op voorraad in de winkel. U woont te ver weg? Geef dan uw NAW gegevens via deze link en het boekje wordt u, vergezeld van de rekening, per post toegezonden.


 

Titel: Ode aan Alledag
Prijs: € 15,00
Auteur: Klara Smeets.


Na drie jaar Stadsdichteres van Gouda te zijn geweest neemt Klara Smeets afscheid van deze functie. Het resultaat van die drie jaar is terug te lezen in deze schitterend vormgegeven bundel. Bij het openen zie je de plattegrond van Gouda. In die plattegrond zijn de plaatsen aangegeven die Klara hebben geinspireerd. Daardoor wordt de bundel een poetische wandelgids door Gouda. Neem hem mee en lees de gedichten op de plek die Klara heeft geinspireerd. U zult zien: Gouda is daarna nooit meer hetzelfde! Voor € 15,00 krijgt u een gids van Gouda zoals die nog niet eerder is verschenen. Boekhandel Verkaaik wenst u er veel plezier mee. 

Helaas niet leverbaar via de webshop, maar wel op voorraad in de winkel. U woont te ver weg? Geef dan uw NAW gegevens via deze link en het boekje wordt u, vergezeld van de rekening, per post toegezonden.

 

.